API-integrationAPI-integration
API-utveckling
API-utveckling som gör skillnad

API-integration

Vi är specialister i API-integreringar som får olika system att arbeta tillsammans. I all sin enkelhet består det i att hämta information/data från ett system till ett annat, helt automatiskt.

När man utvecklar API’er bygger de en bro i varje system, på varje systems programmeringsspråk, för att de ska kunna prata med varandra via ett "protokoll".

Ett API kan minska mycket krångel och administrativt arbete, så även om det kostar pengar att utvecklas, kommer det att ge många fördelar och potentiella besparingar.

API-utveckling som gör skillnad

Det råder ingen tvekan om att API-utveckling kan göra skillnad på många olika områden. Speciellt när företaget behöver strömlinjeformas och optimeras, eller om du vill ha smartare lösningar än dina konkurrenter.

Arbetsuppgifterna effektiviseras, det manuella arbetet minskar, och uppgifterna sker automatiskt utan mänskliga fel. Det finns många perspektiv på API-integreringar.

Har du behov att göra API-utveckling eller vill du att vi ska utvärdera möjligheterna för din verksamhet? Om vi känner till era behov kan vi ofta hitta en lösning som kommer att bidra till ditt företag. Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Användningsområden

API-integreringar kan vara relevanta i många branscher och företag. Vi nämner här ett antal exempel för att ge dig en uppfattning om hur brett de kan användas:

 • Applikationer
  Du har möjlighet att få din iOS- och/eller Android-app att integreras med webbplatsen och dina andra plattformar via ett API. Det kan ge många fördelar och spara mycket arbetstid.
 • Redovisningsprogram
  Har du ett redovisningsprogram som fungerar för hela organisationen, företaget och de anställda? Mängder av data kan hämtas från ett bokföringsprogram via ett API. Eller så kan ett API göra det enklare och snabbare att skicka dokument.
 • Bokningsplattformar
  Man kan automatiskt hämta information från en bokningsplattform så att man inte behöver hantera den manuellt. Alla företag med ett bokningssystem borde få det implementerat med övriga system.
 • E-postprogram
  Användar du ett av de många e-postprogrammen på marknaden? Då kan många fördelar uppnås. T.ex. möjligheten att automatiskt överföra e-posten till ditt supportprogram så att man kan svara på support-meddelanden direkt därifrån.
 • Betalningslösningar
  Webbshoppar och webbplatser har nytta av API-integreringar för betalningslösningar och använder det som regel.
 • Telefonsystem och SMS-plattformar
  Integrera ditt telefonsystem eller SMS-plattform via ett API.
 • Inbetalningssystem
  Få kassasystemet att fungera med resten av affärssystemet. Interaktionen mellan kassa och redovisningsprogram är mycket användbart. Här kan man spara avsevärt med manuellt arbete.
 • Fraktsystem
  Integrera ditt fraktsystem och paketlösningar genom ett API och få ett effektivare arbetssätt.

Tekniken

API’er utvecklas vanligtvis i PHP eller .Net, beroende på vilken teknik systemet eller webbplatsen är utvecklad i.

Eftersom vi vanligen utvecklar webbplatser och backend i Laravel kommer denna del av API att utvecklas i PHP. Det kan också vara så att motpartens system kräver .NET, beroende på hur deras plattform är inbyggd.

Vår erfarenheter med API’er

Bluebell har erfarenhet av integreringar i många olika sammanhang, där API’er för bl.a. Open Street Map, ePay, Google Maps, Firebase, Google Pay, Apple Pay, Gateway API och GetResponse.

Det är väldigt individuellt vilket värde en API-integration kan ha för en verksamhet. Kontakta oss gärna för att prata om möjligheterna och vilka arbetsuppgifter ett API kan underlätta för er.

Vi vill gärna höra mer om ditt projekt!

040-66 88 750
[email protected]