App-ordlista

I app-ordlistan finner du de mest använda och betydande förkortningarna som används när man arbetar med applikationer.

Vad är API?

API är en förkortning för Application Programming Interface. En API gör det möjligt att kommunicera mellan två olika system. Det innebär att du kan hämta data och information från ett system till ett annat.

En API-integration kan t.ex. Innebära att man samlar och överför information om antal besökare, rankningar eller prestanda till en övergripande kontrollpanel.

Du kanske önskar att få flera olika system att kommunicera enklare och bättre med varandra. För detta krävs ett API så att data kan hämtas med automatik.

Vad är APK?

APK är en förkortning för Android Package Kit. När du behöver ladda upp din Android-app till Google Play eller Blackberry, sker den via en APK-fil. För att starta Android-versionen av din app sker det samtidigt som APK-filen laddas upp.

Vad är IPA?

IPA är en förkortning för iPhone Application Archive. När du laddar upp din iOS-app till Appstore laddar du upp en .ipa-fil. Varje .ipa-fil komprimeras med en ARM-arkitektur och kan bara installeras på iOS-enheter.

Vad är SDK?

SDK är en förkortning för Software Development Kit. Det är känt som "developer kit", eftersom det tillåter utvecklaren att bygga appar för specifika plattformar, t.ex. via verktyg eller API.

SDK är ett bibliotek du lägger till i din ansökan. Det kan vara så att din ansökan kan fungera via smarta tjänster som Mapbox eller Facebook-inloggning. Många företag erbjuder SDKs som ger möjlighet att integrera sina tjänster i ramen för din app. SDK används vanligtvis till mobila inbyggda appar, men kan även användas för webbplatser och andra plattformar.

Vad är Flutter?

Flutter är en ny plattformslösning från Google som gör det snabbare och enklare att bygga högkvalitativa appar. Det är en öppen källteknik som möjliggör ett gemensamt användargränssnitt för iOS- och Android-plattformarna. Normalt måste man annars utveckla enskilda gränssnitt för respektive plattform.

Cross platform är en lösning som ger en snabbare utvecklingsprocess, men är även smartare och modernare. Flutter är skrivet i Dart och Skia.