App-ordlista

I app-ordlistan finner du de mest använda och betydande förkortningarna som används när man arbetar med applikationer.

Vad är API?

API är en förkortning för Application Programming Interface. En API gör det möjligt att kommunicera mellan två olika system. Det innebär att du kan hämta data och information från ett system till ett annat.

En API-integration kan t.ex. Innebära att man samlar och överför information om antal besökare, rankningar eller prestanda till en övergripande kontrollpanel.

Du kanske önskar att få flera olika system att kommunicera enklare och bättre med varandra. För detta krävs ett API så att data kan hämtas med automatik.

Vad är APK?

APK är en förkortning för Android Package Kit. När du behöver ladda upp din Android-app till Google Play eller Blackberry, sker den via en APK-fil. För att starta Android-versionen av din app sker det samtidigt som APK-filen laddas upp.

Vad är IPA?

IPA är en förkortning för iPhone Application Archive. När du laddar upp din iOS-app till Appstore laddar du upp en .ipa-fil. Varje .ipa-fil komprimeras med en ARM-arkitektur och kan bara installeras på iOS-enheter.

Vad är SDK?

SDK är en förkortning för Software Development Kit. Det är känt som "developer kit", eftersom det tillåter utvecklaren att bygga appar för specifika plattformar, t.ex. via verktyg eller API.

SDK är ett bibliotek du lägger till i din ansökan. Det kan vara så att din ansökan kan fungera via smarta tjänster som Mapbox eller Facebook-inloggning. Många företag erbjuder SDKs som ger möjlighet att integrera sina tjänster i ramen för din app. SDK används vanligtvis till mobila inbyggda appar, men kan även användas för webbplatser och andra plattformar.

Vad är Flutter?

Flutter är en ny plattformslösning från Google som gör det snabbare och enklare att bygga högkvalitativa appar. Det är en öppen källteknik som möjliggör ett gemensamt användargränssnitt för iOS- och Android-plattformarna. Normalt måste man annars utveckla enskilda gränssnitt för respektive plattform.

Cross platform är en lösning som ger en snabbare utvecklingsprocess, men är även smartare och modernare. Flutter är skrivet i Dart och Skia.

Vad är Kotlin?

Kotlin är ett open source-programmeringsspråk som är utformat för att vara mer robust och säkert än Java. Det är en cross-platform lösning som kan användas för att utveckla programvara för Android, iOS, webben, servrar och mer. Kotlin har stark typomvandling, null-säkerhet, funktionell programmering och kan interoperera med Java. Det är känt för att vara enklare och mer intuitivt att arbeta med än Java och har blivit populärt inom Android-utveckling.

Vad är Swift?

Swift är ett modernt och effektivt open source-programmeringsspråk som introducerades av Apple år 2014 för att utveckla programvara för iOS, macOS, watchOS och tvOS. Det är utformat för att vara säkrare, mer uttrycksfullt och lättare att lära sig än Objective-C. Swift har många funktioner, inklusive typinferens, funktionell programmering och closures. Det kan interoperera med Objective-C och har blivit det primära språket för iOS-utveckling.

Vad är en bibliotek?

En bibliotek är en samling av återanvändbar kod som är förskriven för att utföra vanliga uppgifter eller lösa specifika problem i programutveckling. Bibliotek kan användas för en rad uppgifter och kan vara proprietära eller öppen källkod. De distribueras i form av kompilerad eller källkod och kan länkas in i ett programvaruprojekt. Bibliotek är populära bland programutvecklare eftersom de sparar tid och ansträngning i utvecklingsprocessen och undviker behovet av att uppfinna hjulet igen.