Apputveckling i Malmö
Flutter, Kotlin och Swift

Apputveckling

Vi utvecklar native-appar, som gör skillnad för ditt företag. Bluebell är specialiserat i korsplattform teknologin Flutter samt de officiella programmeringsspråken Kotlin och Swift. Vi försäkrar att du får en framtidssäkrad app-lösning, utvecklad med moderna teknologier.

App-utveckling är ett komplext område, där möjligheter, funktioner och priser spänner brett. Vi har +10 års erfarenhet med IT-lösningar och har alltid fokus på hur appen kan föra skillnad för ditt företag.

Det är avgörande att du får applikationen integrerad i din verksamhet. En bra interaktion mellan app och dina övriga digitala plattformar är fundamental för att skapa en genomtänkt upplevelse, ett professionellt uttryck och synergier dem emellan. Detta säkerställer samtidigt att de stödjer varandra på bästa sätt.

Det är smidigt att ha en egen kontrollpanel för appen, där man enkelt kan ändra och lägga till innehåll, bilder, användare, produkter eller vad som är relevant för er. Panelen är enkel att använda även om man har låg kunskapsnivå. Du undviker att behöva få tag i oss hela tiden, bara för att ändra små detaljer. Att hämta data från vårt system sparar resurser och du får mycket mer kontroll som kund.

  • Skräddarsydd
  • Användarvänlig
  • Flexibel
När vi utvecklar appar är användarvänligheten extremt avgörande, så att den skapar värde för både användaren och din verksamhet.
Skapa en app som stärker ditt företag

Skapa en app som stärker ditt företag

Vi lägger stor vikt vid att skapa appar som både är praktiska för användaren och stärker företaget. Den perkfekta lösningen är en kombination av de båda.

Applikationer kan användas på många olika sätt. I och med att användaren har den med sig överallt öppnar det upp för många olika användningsområden. Inte bara inom B2C-försäljningen, utan även inom B2B eller internt i organisationen.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION

Appar med många användningsmöjligheter

Det finns många användningsområden för applikationer, som kan vara fördelaktiga för din verksamhet. Många tänker kanske främst på appen som ett försäljningsmedel, men den öppnar upp för fler perspektiv.

Appar kan t.ex. vara mycket användbara när företaget ska effektiviseras och om du vill skapa interaktion med dina kunder eller bara stärka ditt varumärke. Exemplen är många och appen kan helt klart lyfta verksamheten, även om den inte ger direktförsäljning.


  • Effektivisera verksamheten och underlätta arbetsuppgifter
  • Integration med andra plattformar
  • Närmare kontakt med kunder och användare
  • Sälja varor eller tjänster
  • Stärka varumärket
App Ideer

Behöver du idéer och förslag?

Om du behöver idéer och förslag på hur en app kan förbättra ditt företag, så kontakta oss. Vi hjälper gärna till att kartlägga olika vinklar där ditt företag har som mest nytta av en applikation.

Frågan är sällan om man kan ha nytta av en app, utan snarare hur och vilket tillvägagångssätt som fungerar bäst.

Native appar vs webbappar

Överväger du om det är en native app eller en webbapplikation som är rätt för dig? Vi granskar fördelarna och nackdelarna med de olika lösningarna. Inga lösningar är bättre än andra, utan beror på dina behov och projektets art. Med detta sagt kommer dock native appar ofta att vara vår rekommendation.

Hör av dig till oss om du är osäker på vad du ska välja.

Tekniker vi använder

Vårt team är specialister på Android- och iOSplattformarna. Bluebell arbetar primärt med teknologierna Flutter, Kotlin och Swift. Om du har behov att använda en kontrollpanel för appen, använder vi teknologin Angular, som används för båda Android- och iOS-plattformarna. Vi arbetar med flera teknologier men använder främst dessa:

Android Java
Android Java

Behöver du utveckla en ny app?

Eller arbeta vidare på en existerande applikation?

040-66 88 750
[email protected]