Processen
FRÅN IDÈ TILL LANCERING

Processen

Oavsett om du ska utveckla en app, webbplats eller programvara, är tillvägagångssättet snarlikt. Vi ser till så att du har överblick och insyn under hela processen. Den grundliga specifikationen säkerställer en hållbar tidsplan. Här kan du se hur processen vanligtvis går till.

Indledande möte

Indledande möte

Under vårt första möte går vi igenom hela projektet och preciserar dina önskemål och behov. Du får också förslag på hur saker kan genomföras för att få bästa resultat. Det handlar om att skapa ramar för hela projektet och matcha förväntningarna.

Specifikation av projekt

Specifikation av projekt

Projektet specificeras med kravinnehåll och övergripande tidsfrister samt en avstämning om hur lång tid det kommer att ta att utveckla produkten. Kravspecifikationen gör det möjligt för oss att exakt uppskatta pris- och tidshorisonten.

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal

Baserat på kravspecifikationen och dina önskemål är vi redo att ingå ett samarbetsavtal. Ett formellt avtal om projektets pris, tidshorisont och villkor i allmänhet. När samarbetsavtalet har undertecknats kör vi igång.

Planering

Planering

Planläggning av hela processen på detaljnivå. Vi går igenom när prototypen måste göras, när man ska förvänta sig feedback och hur de enskilda elementen, funktioner och design ska fungera.

Design och prototyp

Design och prototyp

Vi designar och skapar en prototyp, så att vi blir övertygade om att det matchar dina önskemål före vi startar utvecklingsarbetet. Det ger oss möjlighet att anpassa produkten i ett tidigt skede.

En beta-prototyp utvecklas, som du får ge feedback på, och blir rättesnöret för vårt vidare utvecklingsarbete.

Utveckling

Utveckling

Utvecklingen går igång på allvar när vi har stämt av idéer, förväntningar och önskemål. Utvecklingsarbetet är den mest tidskrävande delen av processen. Under utvecklingsprocessen genomförs flera tester och du får möjlighet att ge feedback.

Testning

Testning

Betaversionen är klar för testningsarbetet och du får granska produkten och ge feedback. Betaversionen ger en bra inblick i hur applikationen, programvaran eller webbplatsen ska fungera och se ut.

Alla IT-lösningar kräver en noggrann testkörning för att säkerställa att utformningen och alla funktioner fungerar korrekt och är användarvänliga. Det finns många plattformar och versioner att ta hänsyn till, så testprocessen är avgörande.

Lancering

Lancering

När du väl har godkänt arbetet, är det dags för lanseringen. En webbplats eller programvara kommer vara ganska lätt att starta, eftersom den bara behöver göras tillgänglig. En app måste godkännas av både Google och Apple. Android-appar är vanligtvis snabba för att bli godkända, medan iOS-appar kan ta några dagar.

När väl allt är publicerat är det dags att marknadsföra din lösning, särskilt om det är en ny app eller hemsida.

Underhåll

Underhåll

Det kommer alltid att finnas behov av att underhålla både appar, programvaror och webbplatser. Vi arbetar generellt i program som kräver mindre underhåll än de flesta.

Du bör dock förvänta dig att delar av din webbplats eller app kräver underhåll och uppdateringar allt eftersom. Bluebell kan erbjuda dig support så att du alltid kan vara säker på att dina lösningar är uppdaterade.

Vi vill gärna höra mer om ditt projekt!