Laravel 5.7 uppdatering Laravel 5.7 uppdatering

Laravel 5.7 uppdatering

AV Henning Byø

Laravel 5.7 lanserades hösten 2018 och uppdateringen innebär flera nya funktioner som vi kommer att titta närmre på här. Alla nya Laravel-versioner testats och detsamma gäller den här versionen.

I texten har vi valt att behålla vissa ord för funktioner och element på engelska, eftersom det inte går att översätta dessa uttryck direkt.

Nya funktioner i Laravel 5.7

De viktigaste nya funktionerna i Laravel 5.7 är följande:

Nya Resources Directory

Resources Directory har tagit bort mappen "assets" som visas i tidigare versioner. Nedan visas den tidigare versionen av resources mappen jämfört med med den nya:

/resources

├── assets │ ├── js │ └── sass ├── lang │ └── en └── views


/resources
├── js ├── lang ├── sass └── views

Ny pagination customizations

Laravel 5.7 har en ny pagination customization för att anpassa antalet länkar på varje sida av paginatorn. Tack vare den nya metoden behöver du inte längre en anpassad pagination i vissa fall.

Förbättra felmeddelanden

Laravel 5.7 gör det enklare än någonsin att spåra felmeddelanden som orsakas av dynamiska samtal till Eloquent-modeller (och andra delar av ramen).

Seneste Laravel opdatering: Laravel 5.7.24

Den aller seneste Laravel opdatering i Laravel 5.7 serien er 5.7.24, der blev lanceret for nylig.

Här är vad som har skapats:

 • + Fixed ResetPassword notification

Laravel 5.7.21

Här är vad som har skapats:

 • + Blueprint::removeColumn()
 • + Allowing of null broadcast connection driver
 • + ModelMakeCommand::handle() should always return bool value
 • + TestResponse::assertSessionDoesntHaveErrors() when there is no errors
 • + Default message is localization twice in 403.blade.php error page

Ändrats:

 • + Replaced get_called_class() to static::class
 • + Re-throw NoMatchingExpectationException from PendingCommand

Laravel 5.7.15

Här är vad som har lagts till:

 • + Tillagd date_equals validation message
 • + Tillagd starts_with validation rule (#26612)
 • + Tillagd prevent breaking eager loading with string keys
 • + Tillagd ResourceCollection countable

Tillagd relationship getters:

 • + BelongsToMany::getParentKeyName
 • + BelongsToMany::getRelatedKeyName
 • + HasManyThrough::getFirstKeyName
 • + HasManyThrough::getForeignKeyName
 • + HasManyThrough::getSecondLocalKeyName
 • + HasOneOrMany::getLocalKeyName
 • + MorphToMany::getInverse

Här är vad som har skapats:

 • + Duplicate validation issue in FormRequest::validated method 
 • + Prevent breaking eager loading with string keys
Henning Byø
AV Henning Byø
Utvecklingsansvarig

Jag har arbetat med utveckling och IT-projekt i mer än 15 år. Både med enkla och större, avancerade utvecklingsuppdrag. Tidigare har jag arbetat med flera olika framework-system, men Laravel är min klara favorit.